Kako do polise za osiguranje od autodgovornosti za svaki tip vozila

0
113
osiguranje od autoodgovornosti

Zaštita sopstvenog, kao i vozila drugih vlasnika, učesnika i trećih lica u saobraćaju veoma je važna tokom čitave godine, a obezbeđuje se raznovrsnim uslugama osiguranja. Jedna od važnih usluga koja se ugovara kao zakonska obaveza prilikom postupka registracije ili prenosa prava vlasništva za svako vozilo, jeste osiguranje od autodgovornosti.

Da bi se dobila polisa za osiguranje od autoodgovornosti moraju se ispoštovati određena pravila i upoznati sa jednostavnom procedurom. Mnoge polise osiguravajućih kuća danas su dostupne i putem online formulara i sajtova, a najčešće se osiguranje od autoodgovornosti ugovara tokom registracije, uz podnošenje zahteva, uplatu premije u kratkotrajnom postupku. Autoodgovornost je veoma važna za zaštitu u saobraćaju i nadoknadu troškova drugim učesnicima, trećim licima, pešacima i svima koji mogu biti oštećeni u slučaju nezgode.

Procedura za dobijanje polise za osiguranje od autoodgovornosti

Svaki tip osiguranja zasniva se na podnošenju zahteva, ugovaranju i dobijanju polise. Naime, osiguranje od autoodgovornosti takođe podrazumeva podnošenje zahteva, koji se direktno popunjava u poslovnici ili čak putem elektronski dostupnog formulara na sajtu. Zatim se uz ugovaranje definiše iznos premije osiguranja, koja zavisi od vrste i tipa vozila, snage i modela, generacije i drugih katakteristika.

Tačan iznos sume osiguranja u granici najnižeg određuje Vlada Srbije, a predlaže Narodna banka Srbije. Osigurana vozila moraju imati polisu od autoodgovornosti, da bi se mogli nadoknaditi troškovi koji se prouzrokuju drugim učesnicima i trećim licima ukoliko izazove nezgodu. Uz uplatu definisane premije i dobijanjem polise, osiguranje od autoodgovornosti ima dejstvo od najduže godinu dana, tačnije do sledeće registracije. Može se ugovarati i češće, ukoliko se vrši promena vlasnika vozila.

Zašto je važno osiguranje od autoodgovornosti u drugim postupcima?

Pored toga što osiguranje od autoodgovornosti pruža zaštitu drugima u slučaju nezgode i nadoknađuje troškove koje je vozilo prouzrokovalo umesto vlasnika, veliki značaj ima i u drugim procedurama, podnošenju zahteva i realizaciji procesa. Naime, osiguranje od autoodgovornosti, odnosno dobijena polisa zajedno sa saobraćajnom dozvolom, osnovni su elementi potrebni za dobijanje zelenog kartona. Radi se o potvrdi kojom se potvrđuje međunarodno osiguranje za vozilo u slučaju putovanja u zemlje kao što su Makedonija, Albanija, Turska i još dosta drugih. To je način da se dobije zašitita u slučaju nezgode i nastalih šteta drugim učesnicima, čak i tokom boravka u inostranstvu.

Pored toga, kada dođe do saobraćajne nezgode, u skladu sa odredbama zakona važno je da sva motorna prevozna sredstva imaju popunjen Izveštaj. U pitanju je Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, u kojem se popunjava pričinjena manja šteta, svi važni podaci i elementi da bi se omogućilo efikasno pokriće troškova uz osiguranje od autoodgovornosti i drugih srodnih usluga. Takođe, uz osiguranje od autoodgovornosti mogu se ugovoriti i posebne usluge kao što je za vreme zadržavanja u skladištu, za vozila sa probnim tablicama, tokom mobilizacije koju vrši vlast i mnogo toga drugog.

Put dobijanja polise za osiguranje od autoodgovornosti je jednostavan i zasniva se na podnošenju zahteva, uplati premije i to je sve što je potrebno da bi se procedura završila. Osiguranje od autoodgovornosti nadoknađuje troškove nastale usled štete drugim licima i učesnicima, koji nisu krivi za nezgodu, kao zakonska obaveza i mora se ugovoriti najmanje jednom u toku godine.